Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupę Zagranica, z siedzibą w  Warszawie, 00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail. 

Oświadczam, że dane osobowe podałem/am dobrowolnie i zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Ponadto wyrażam zgodę na przesyłanie przez Grupę Zagranica, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do mnie informacji w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm). 
 
* Wskazuje wymagane pola
Email Marketing Powered by Mailchimp